bez tytułu (fabryka telewizorów) | untitled (television factory) (2018)PL:
fabryka Sharp UMC,
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Ostaszewo k. Torunia

wideo hd/4K, 3’00”, folia z telewizora LCD, telewizor Sharp, fragment eseju „Über Fotografie” Bertolta Brechta, cyt. za: J. J. Long, „Paratekstualna obfitość. Fotografia i tekst w Bertolta Brechta”, tłum. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, 4, s. 121-145.


ENG:
Sharp UMC factory,
Pomeranian Special Economic Zone, Ostaszewo, near Toruń, Poland

video hd/4K, 3’00”, dispersing plastic film from dismanteled LCD television, displayed on Sharp television, fragments of Bertolt Brecht’s essay „Über Fotografie”, cited after: J. J. Long, „Paratekstualna obfitość. Fotografia i tekst w Bertolta Brechta”, translated by A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, 4, s. 121-145.


untitled (television factory) from tytus.szabelski on Vimeo.