Tytus Szabelski


Artist’s Estate [ Osiedle twórców ]
///
untitled (television factory)
[ bez tytułu (fabryka telewizorów) ] 

///
The Crypt [ Krypta ]
///
Protest Activities
[ Działania protestacyjne ]

///
Forms of the Impossible
[
 Formy niemożliwe ]

///
All that is Melted...
Wszystko, co płynne... ]

///
A Living Protest Carrier
///
Transparent/Transparentne
///
Reconstruction

info
portfolio+cv pdf
instagram

bez tytułu (fabryka telewizorów) | untitled (television factory) (2018)PL:
fabryka Sharp UMC,
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Ostaszewo k. Torunia

wideo hd/4K, 3’00”, folia z telewizora LCD, telewizor Sharp, fragment eseju „Über Fotografie” Bertolta Brechta, cyt. za: J. J. Long, „Paratekstualna obfitość. Fotografia i tekst w Bertolta Brechta”, tłum. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, 4, s. 121-145.


ENG:
Sharp UMC factory,
Pomeranian Special Economic Zone, Ostaszewo, near Toruń, Poland

video hd/4K, 3’00”, dispersing plastic film from dismanteled LCD television, displayed on Sharp television, fragments of Bertolt Brecht’s essay „Über Fotografie”, cited after: J. J. Long, „Paratekstualna obfitość. Fotografia i tekst w Bertolta Brechta”, translated by A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, 4, s. 121-145.


untitled (television factory) from tytus.szabelski on Vimeo.