Tytus Szabelski


selected projects:

The Amazon Project / in progress
///
Artist’s Estate [Osiedle twórców]
///
untitled (television factory)
[bez tytułu (fabryka telewizorów)] 

///
The Crypt [Krypta]
///
Protest Activities
[Działania protestacyjne]

///
Forms of the Impossible
[
Formy niemożliwe]

///
All that is Melted...
[Wszystko, co płynne...]

///
A Living Protest Carrier
[Żywy nośnik protestacyjny]

///
Transparent/Transparentne

info
portfolio+cv pdf
instagram

bez tytułu (fabryka telewizorów) | untitled (television factory) (2018)PL:
fabryka Sharp UMC,
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Ostaszewo k. Torunia

wideo hd/4K, 3’00”, folia z telewizora LCD, telewizor Sharp, fragment eseju „Über Fotografie” Bertolta Brechta, cyt. za: J. J. Long, „Paratekstualna obfitość. Fotografia i tekst w Bertolta Brechta”, tłum. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, 4, s. 121-145.


ENG:
Sharp UMC factory,
Pomeranian Special Economic Zone, Ostaszewo, near Toruń, Poland

video hd/4K, 3’00”, dispersing plastic film from dismanteled LCD television, displayed on Sharp television, fragments of Bertolt Brecht’s essay „Über Fotografie”, cited after: J. J. Long, „Paratekstualna obfitość. Fotografia i tekst w Bertolta Brechta”, translated by A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, 4, s. 121-145.


untitled (television factory) from tytus.szabelski on Vimeo.