info


Tytus Szabelski
tytus.szabelski@gmail.com
+48 661033322
instagram: @tszabelski
portfolio+cv pdf
PL:
Tytus Szabelski – rocznik 1991, fotograf i artysta wizualny. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie doktorant  Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na UAP. Współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Miłość oraz Krytyką Polityczną, członek toruńskiej Grupy nad Wisłą. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik zbiorowych. Dwukrotny laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012 i 2016), finalista ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na najlepszy dyplom artystyczny (Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gdańsku oraz StartPoint Prize 2016 w Pradze). Był redaktorem magazynu o współczesnej fotografii Magenta (www.magentamag.com), publikował w internetowym wydaniu magazynu SZUM.

Jego główne zainteresowania to materialność cyfrowego obrazu, polityka i kwestie społeczne, architektura oraz relacje człowiek-natura.
ENG:
Tytus Szabelski – born in 1991, photographer and visual artist. Graduated journalism and social communication on Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, and photography at the University of Art in Poznań, where he recently does his doctoral studies. His photographs were published in local and national press, worked with Center of Contemporary Art in Toruń, Miłość Gallery in Toruń and Krytyka Polityczna magazine (Political Critique). Author of individual exhibitions and participant of group shows. Awarded with scholarship of the city of Toruń in culture (2012 and 2016). Finalist of Polish and International contests. Editor-in-chief of an online magazine dedicated to contemporary photography Magenta (www.magentamag.com), also published in digital version of SZUM magazine, polish quarterly about contemporary art.

His main interests are materiality of digital images, politics and social issues, architecture and human-nature relations.