info


Tytus Szabelski
tytus.szabelski@gmail.com
+48 661033322
instagram: @tszabelski
portfolio+cv pdf
PL:
Tytus Szabelski – rocznik 1991, fotograf i artysta wizualny. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, obecnie doktorant tej uczelni. Współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Miłość oraz „Krytyką Polityczną”, członek toruńskiej Grupy nad Wisłą. Dwukrotny laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012 i 2016), finalista ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na najlepszy dyplom artystyczny (m. in. Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gdańsku oraz StartPoint Prize 2016 w Pradze). Laureat stypendium pamięci Konrada Pustoły dla fotografa zaangażowanego społecznie (2017), uczestnik programu dla młodych fotografów i kuratorów Parallel – European Photo Based Platform (2019–2020). Był redaktorem internetowego magazynu o współczesnej fotografii „Magenta”, obecnie pracuje nad naukowym magazynem artystycznym „Postmedium”.
ENG:
Tytus Szabelski – born in 1991, photographer and visual artist. Graduated journalism and social communication on Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, and photography at the University of Art in Poznań, where he conducts his doctoral studies. He worked with Center of Contemporary Art in Toruń, Miłość Gallery in Toruń and 'Krytyka Polityczna' magazine ('Political Critique'). Awarded with scholarship of the city of Toruń in culture (2012 and 2016). Finalist of Polish and International contests for best art master’s diploma work (e.g The Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine Arts’ 2016 in Gdańsk, Poland, and StartPoint Prize 2016 in Prague, Czech Republic). Laureate of Konrad Pustoła memory scholarship for socially engaged photographer (2017), participant of Parallel – European Photo Based Platform, program dedicated to young photographers and curators (2019–2020). Former editor of 'Magenta', online magazine dedicated to contemporary photography, now editor of 'Postmedium' art academic journal.