Tytus Szabelski


selected projects:

The Amazon Project / in progress
///
Artist’s Estate [Osiedle twórców]
///
untitled (television factory)
[bez tytułu (fabryka telewizorów)] 

///
The Crypt [Krypta]
///
Protest Activities
[Działania protestacyjne]

///
Forms of the Impossible
[
Formy niemożliwe]

///
All that is Melted...
[Wszystko, co płynne...]

///
A Living Protest Carrier
[Żywy nośnik protestacyjny]

///
Transparent/Transparentne

info
portfolio+cv pdf
instagram

info


Tytus Szabelski
tytus.szabelski@gmail.com
+48 661033322
instagram: @tszabelski
portfolio+cv pdf
PL:
Tytus Szabelski – rocznik 1991, fotograf i artysta wizualny. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie doktorant  Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na UAP. Współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, Galerią Miłość oraz „Krytyką Polityczną”, członek toruńskiej Grupy nad Wisłą. Dwukrotny laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012 i 2016), finalista ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na najlepszy dyplom artystyczny (Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gdańsku oraz StartPoint Prize 2016 w Pradze). Laureat stypendium pamięci Konrada Pustoły dla fotografa zaangażowanego społecznie. Był redaktorem internetowego magazynu o współczesnej fotografii „Magenta”, obecnie pracuje nad naukowym magazynem artystycznym „Postmedium”.
ENG:
Tytus Szabelski – born in 1991, photographer and visual artist. Graduated journalism and social communication on Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, and photography at the University of Art in Poznań, where he recently does his doctoral studies. He worked with Center of Contemporary Art in Toruń, Miłość Gallery in Toruń and 'Krytyka Polityczna' magazine ('Political Critique'). Awarded with scholarship of the city of Toruń in culture (2012 and 2016). Finalist of Polish and International contests for best art master’s diploma work. Laureate of Konrad Pustoła memory scholarship for socially engaged photographer. Former editor of 'Magenta', online magazine dedicated to contemporary photography, editor of 'Postmedium' art academic journal.