Wspólny grunt | Common Ground | Спільний ґрунт (2019)
PL:
Punktem wyjścia dla mojej propozycji jest prawdopodobnie nigdy nie zrealizowana praca Jana Berdyszaka z 1979 roku. Poznański artysta w ramach pleneru Lubelskich Spotkań Plastycznych zaproponował mieszkańcom nowo powstałego Osiedla Sienkiewicza, by przewieźli ze sobą z okolicznych wsi – skąd pochodzili – ziemię mogącą posłużyć im do uprawiania osiedlowych ogródków. Moja praca nie jest jednak próbą odtworzenia pomysłu sprzed 40 lat w nowych warunkach, lecz jej dalekim echem.

Ziemia, która stanowi część mojej pracy, została przywieziona z Tarnopola, Lwowa, Kijowa, Charkowa, Zaporoża i innych miejsc w Ukrainie, z których pochodzą Mariana, Irina, Anton, Kristina, Stanisław, Iryna, Wiktoria i tysiące innych osób, żyjących, uczących się i pracujących w Lublinie. Taka sama ilość ziemi trafi z Lublina do ich rodzinnych miejscowości w geście dwustronnej wymiany. Wstęga wykopana na trawniku jest odwzorowaniem lini granicznej między Polską a Ukrainą na wysokości Dorohuska. Z czasem, kształt zazieleni się i zniknie, ale pod trawą pozostanie już na zawsze wspólny grunt.

współpraca: Stowarzyszenie Homo Faber

projekt zrealizowany w ramach XI Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City w Lublinie (kuratorzy: Paweł Leszkowicz, Tomasz Kitliński)

UKR: Землю, яка є частиною цієї праці, було привезено з Тернополя, Львова, Києва, Харкова, Запоріжжя та інших українських міст, з яких походять Мар’яна, Ірина, Антон, Христина, Станіслав, Ірина, Вікторія і тисячі інших осіб, які проживають, навчаються і працюють у Любліні. Така ж кількість землі потрапить з Любліна до їхніх родинних міст на знак двостороннього обміну. Стрічка, викопана на галявині, - це віддзеркалення лінії кордону між Польщею та Україною на рівні Дорогуська. З часом ця форма заросте і зникне, а під травою назавжди залишиться спільний ґрунт.
Співпраця: Товариство «Гомо Фабер»
EN: The ground that is part of this work, was brought to Lublin from Ternopil, Lviv, Kiev, Kharkiv, Zaporizhia and other places in Ukraine – cities where Mariana, Irina, Anton, Kristina, Stanisław, Iryna, Wiktoria and thousands other people living and working in Lublin, Poland, come from. The same amount of ground traveled to those places from Lublin in the gesture of exchange. The curved line, dug int the grass resembles the border line between Poland and Ukraine near Dorohusk. With time passing, the shape of the border line will again grow with grass and disappear, but under it the common ground will remain.

cooperation: Homo Faber Association

project produced for th 11th Festival of Art in Public Spaces Open City in Lublin, Poland (curators: Paweł Leszkowicz & Tomasz Kitliński)