AMZN: Leaders Have Relentlessly High Standards [AMZN]
AMZN: Liderzy stosują bezwzględnie wysokie standardy
[AMZN]
PL:
„Liderzy podejmują właściwe decyzje”. „Liderzy kształtują liderów”. Te i inne hasła z księgi „zasad przywództwa” każdego dnia towarzyszą szeregowym pracownikom Centrów Realizacji Zamówień firmy Amazon. Po angielsku ich nazwa brzmi o wiele bardziej poetycko – Fulfilment Center to przecież też „centrum spełnienia”. Spełnieniem byłoby tu nie tylko dostarczenie zakupionego produktu, ale też poczucie bycia częścią ogromnego, dobrze zorganizowanego organizmu, którego mantrą jest efektywność. Spełnienie oferowane przez działanie AMZN jest innego rodzaju. Trójka artystów – Piotr Bujak, Irena Kalicka i Jan Płatek – korzystając z pospolitych materiałów oraz urządzeń biurowych, stworzy działanie w dawnej przestrzeni Spółdzielni Goldex Poldex aktywujące projekt AMZN.vnlab.org Tytusa Szabelskiego.

AMZN.vnlab.org to interaktywna maszyna narracyjna, a jednocześnie wystawa typu open source: każdy użytkownik i każda użytkowniczka projektu może ściągnąć na własny dysk komplet obejrzanych materiałów do dowolnego wykorzystania: jako materiały badawcze, do dyskusji lub tworzenia murali, kolaży, interwencji w przestrzeni.

Na interaktywny projekt Tytusa Szabelskiego składa się archiwum fragmentów, obrazów i gestów do samodzielnego złożenia. Szabelski od półtora roku przygląda się działalności amerykańskiego giganta w Polsce: stosunkom pracy, kulturze korporacyjnej oraz sposobom informowania przez firmę Amazon o swojej działalności. Celem artysty jest nie tyle zdemaskowanie ukrytej prawdy o tej firmie, ile pokazanie, w jaki sposób redefiniuje ona pojęcie pracy, a także uczestniczy w budowaniu współczesnej formy kapitalizmu, którą cechuje platformowość, czyli pionowe zintegrowanie i globalny zasięg firm takich jak Google, Microsoft, Airbnb czy Uber, i nowe doświadczenie czasu. 24/7 – tak Jonathan Crary nazywa ten „oświetlony, pozbawiony cieni świat”, w którym wszelka zmiana wydaje się niemożliwa, bo wszystko zostało już poddane optymalizacji. W takim świecie człowiek jest jedynie „wąskim gardłem” utrudniającym sprawne funkcjonowanie machiny.

AMZN.vnlab.org powstał w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab przy Szkole Filmowej w Łodzi, pod opieką kierowników pracowni Katarzyny Boratyn i Krzysztofa Pijarskiego i  w ścisłej współpracy ze studiem Rytm Digital (Paweł Brzeziński / Roman Kühl), które opracowało projekt graficzny oraz zajęło się stroną programistyczną projektu.

[wydarzenie zrealizowane w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2020]

[kliknij tutaj aby wrócić do głównej strony projektu]
ENG: ‘Leaders are right a lot.’ ‘Leaders develop leaders.’ These and other axioms from Amazon’s book of ‘leadership principles’ accompany the regular employees of its Fulfilment Centres every day at work. Here, fulfilment means not only the swift delivery of the purchased product, but also the feeling of being part of a huge, well-organised organism, whose mantra is efficiency. The fulfilment offered by AMZN is different. Three artists—Piotr Bujak, Irena Kalicka, and Jan Płatek—using ordinary office supplies and equipment, will perform, in the former space of the Goldex Poldex Cooperative, Tytus Szabelski’s AMZN.vnlab.org.

AMZN.vnlab.org is an interactive narrative machine and, at the same time, an open-source exhibition: each user can download the set of materials they browsed for free for any use, be it for research purposes, discussion groups, or creating murals, collages, and interventions in space..

Tytus Szabelski’s interactive project consists of an archive of fragments, images, and gestures for self-assembly. For a year and a half, Szabelski has been looking at the activities of the American giant in Poland: labour relations, corporate culture, and the ways Amazon informs the public about its activities. The artist’s aim is not so much to expose the hidden truth about this company as to show how it redefines the notion of work and participates in a platform capitalism characterised by the vertical integration and global reach of companies such as Google, Microsoft, Airbnb, and Uber. What emerges from these processes is also a new experience of time. Jonathan Crary refers to an ‘illuminated 24/7 world without shadows,’ where any change seems impossible because everything has already been optimised. In such a world, the human subject is but a bottleneck that hinders the smooth functioning of the machine.

AMZN.vnlab.org was created in the Interactive Narratives Studio at Visual Narratives Laboratory (vnLab) at the Film School in Łódź, under the mentorship of Katarzyna Boratyn and Krzysztof Pijarski, and in close cooperation with Rytm Digital (Paweł Brzeziński/Roman Kühl), who took care of the design and programming side of the experience.

[project organized as a part of Cracow Photomonth 2020]

[click here to go back to the main project website]