Sto lat. Propozycja nowej flagi Polski (1918-2018) | Hundred Years. Proposal for a New Polish Flag (1918-2018)PL:
Czystość, cnota, niewinność, doskonałość. Polskość.


***

Praca  prezentowana w ramach wystawy Szczurołap, 11.5.18–24.9.2018, Muzeum Współczesne we Wrocławiu.
“W ostatnim swoim działaniu artysta biały transparent przekształcił w białą flagę, która na wystawie flankuje fasadę Muzeum Współczesnego. Praca Sto lat. Propozycja Nowej Flagi Polski (1918–2018) polega na prostym, symbolicznym geście pozbycia się z narodowej flagi Polski czerwonego koloru, symbolizującego w heraldyce ogień, krew, odwagę i waleczność. Pozostaje barwa biała – czystość i niepokalanie.”
Piotr Lisowski, kurator

ENG:
Purity, virtue, innocence, perfection. Polishness.


***

The work was presented during The Ratcatcher exhibition, 11.5.18–24.9.2018, Wroclaw Contemporary Museum, Wrocław, Poland.

In his most recent action, the artist transformed the white placard into a white flag, which is displayed on the facade of the Contemporary Museum during the exhibition. The work titled One Hundred Years. A Proposal for a New Polish Flag (1918–2018) is based on the simple symbolic gesture of removing the red colour from the flag of Po- land, which in heraldry symbolises fire, blood, bravery and valour. What is left is immaculately pure whiteness.
Piotr Lisowski, curator