Tytus Szabelski


selected projects:

The Amazon Project / in progress
///
Artist’s Estate [Osiedle twórców]
///
untitled (television factory)
[bez tytułu (fabryka telewizorów)] 

///
The Crypt [Krypta]
///
Protest Activities
[Działania protestacyjne]

///
Forms of the Impossible
[
Formy niemożliwe]

///
All that is Melted...
[Wszystko, co płynne...]

///
A Living Protest Carrier
[Żywy nośnik protestacyjny]

///
Transparent/Transparentne

info
portfolio+cv pdf
instagram

Paralaksa | Parallax (2015)
PL:
Pisząc o symulakrach, Jean Baudriliard określił różnicę jako czynnik konstytuujący relacje oryginału/rzeczywistości i kopii. W cyklu Paralaksa wykorzystałem proste zjawisko fizyczne znane powszechnie z fotografii. Ta sama sytuacja, widziana z dwóch tylko nieznacznie różniących się punktów widzenia, okazuje się prowadzić do powstania dwóch, odległych od siebie światów. Patrząc na nie, na usta nasuwa się pytanie: czy któryś z nich jest fałszywy, czy oba istnieją tak samo prawdziwie, równolegle do siebie?
ENG:
Writing about simulacra, Jead Baudriliard pointed the difference as a factor that constitutes relations between the original or the reality and a copy. In the project named Parallax I used a simple physical phenomenon, known widely in photography. Looking at the same situation from two only slightly different points of view, leads to creation of two completely distinct worlds. Looking at them a question comes to one’s mind: is one of those worlds fake, or both are true, parallel ones?