Tytus Szabelski


selected projects:

The Amazon Project / in progress
///
Artist’s Estate [Osiedle twórców]
///
untitled (television factory)
[bez tytułu (fabryka telewizorów)] 

///
The Crypt [Krypta]
///
Protest Activities
[Działania protestacyjne]

///
Forms of the Impossible
[
Formy niemożliwe]

///
All that is Melted...
[Wszystko, co płynne...]

///
A Living Protest Carrier
[Żywy nośnik protestacyjny]

///
Transparent/Transparentne

info
portfolio+cv pdf
instagram

Odkrycie, że wzrost może być wzmocniony poprzez manipulację spektrum światła, może zostać wykorzystane do zwiększenia wydajności produkcji | The finding that growth may be enhanced by manipulation of light spectra can be used to increase production efficiency (2017)


PL:
Projekt zrealizowany podczas festiwalu “Nowe Ciepło”, Nowe Miasto Lubawskie/Lipowiec, 27.08.2017 
ENG:
Project realized during “Nowe  Ciepło” art festival in Nowe Miasto Lubawskie/Lipowiec, Poland, 27.08.2017