THE MEDIUM IS THE MESSAGE

„The medium is the message” – środek przekazu jest przekazem. Te słowa Marshalla McLuhana są jednym z najbardziej znanych i atrakcyjnych stwierdzeń w teorii komunikacji. Mój krótki cykl, zatytułowany tym cytatem, jest spojrzeniem na technologię, która zdaje się anektować i podporządkowywać sobie zastane otoczenie, narastać na nim. Czasami zamaskowuje się, ukrywa, ale nie ma to wpływu na jej działanie. W żadnym wypadku nie jest to jednak prosta apoteoza technologicznego determinizmu, co podkreśla sztuczna, niepokojąco odrealniona kolorystyka fotografii. Każde ze zdjęć, utrzymanych w minimalistycznej stylistyce typologii, ma także swój własny, inny kontekst symboliczny. Stąd, nieco przekornie wobec tytułu, można wysnuć wniosek, że w skomplikowanym świecie wielu kontekstów, nurtów i podmiotów nie istnieją łatwe, upraszczające wyjaśnienia dla otaczających nas zjawisk wszelkiego rodzaju. Niezależnie, czy mamy na myśli wpływ technologi, czy czegokolwiek innego.

„The medium is the message” – środek przekazu jest przekazem. Te słowa Marshalla McLuhana są jednym z najbardziej znanych i atrakcyjnych stwierdzeń w teorii komunikacji. Mój krótki cykl, zatytułowany tym cytatem, jest spojrzeniem na technologię, która zdaje się anektować i podporządkowywać sobie zastane otoczenie, narastać na nim. Czasami zamaskowuje się, ukrywa, ale nie ma to wpływu na jej działanie. W żadnym wypadku nie jest to jednak prosta apoteoza technologicznego determinizmu, co podkreśla sztuczna, niepokojąco odrealniona kolorystyka fotografii. Każde ze zdjęć, utrzymanych w minimalistycznej stylistyce typologii, ma także swój własny, inny kontekst symboliczny. Stąd, nieco przekornie wobec tytułu, można wysnuć wniosek, że w skomplikowanym świecie wielu kontekstów, nurtów i podmiotów nie istnieją łatwe, upraszczające wyjaśnienia dla otaczających nas zjawisk wszelkiego rodzaju. Niezależnie, czy mamy na myśli wpływ technologi, czy czegokolwiek innego.
Back to Top