FAR FROM GOOGLE / GDZIE GOOGLE MÓWI DOBRANOC

Ulica Goplany, w toruńskiej dzielnicy Kaszczorek, znajduje się na osiedlu o charakterze podmiejskim, gdzie jedyną zabudowę stanowią wolnostojące budynki jedno lub dwurodzinne: od domów-kostek po nowoczesne wille czy budynki przypominające rezydencje. Z uwagi na m.in. brak wspólnej przestrzeni publicznej, miejsca takie charakteryzuje często „zamykanie” się ludzi w obrębie granic posiadanej przez nich działki. Odwołując się do nieobecności (z niewiadomych powodów) ulicy Goplany na Google Street View i niejako odwracając zautomatyzowany i, w pewnym sensie, opresyjny charakter pozyskiwania obrazów dla wspomnianej usługi, postanowiłem przetestować postrzeganie granic przez tamtejszych mieszkańców i samemu stworzyć wirtualny spacer po ich ulicy. Z tym zastrzeżeniem, że najpierw starałem się dotrzeć do żyjących tam osób i spytać je o zgodę na uwzględnienie widoku ich działki i domu, a w razie jej braku zamazać dane budynki na wykonanych fotografiach. Patrząc na końcowy efekt działania trzeba zwrócić uwagę na fakt, że dla zrozumienia zaistniałej sytuacji równie istotne co faktyczny wirtualny spacer, jeżeli nie nawet ważniejsze, stały się zanotowane przeze mnie spostrzeżenia wynikające z interakcji z mieszkańcami tego przedmieścia Torunia, do których zajścia pretekstem była stworzona przeze mnie sytuacja fotograficzna. informacje techniczne: wydruk 100x70 cm, interaktywny spacer (prezentacja na komputerze), notatki z kwestionariusza Obserwatorium Miejskie: Granice 22 VIII – 06 IX 2015, Galeria Miłość, Toruń

Ulica Goplany, w toruńskiej dzielnicy Kaszczorek, znajduje się na osiedlu o charakterze podmiejskim, gdzie jedyną zabudowę stanowią wolnostojące budynki jedno lub dwurodzinne: od domów-kostek po nowoczesne wille czy budynki przypominające rezydencje. Z uwagi na m.in. brak wspólnej przestrzeni publicznej, miejsca takie charakteryzuje często „zamykanie” się ludzi w obrębie granic posiadanej przez nich działki.
 
Odwołując się do nieobecności (z niewiadomych powodów) ulicy Goplany na Google Street View i niejako odwracając zautomatyzowany i, w pewnym sensie, opresyjny charakter pozyskiwania obrazów dla wspomnianej usługi, postanowiłem przetestować postrzeganie granic przez tamtejszych mieszkańców i samemu stworzyć wirtualny spacer po ich ulicy. Z tym zastrzeżeniem, że najpierw starałem się dotrzeć do żyjących tam osób i spytać je o zgodę na uwzględnienie widoku ich działki i domu, a w razie jej braku zamazać dane budynki na wykonanych fotografiach. Patrząc na końcowy efekt działania trzeba zwrócić uwagę na fakt, że dla zrozumienia zaistniałej sytuacji równie istotne co faktyczny wirtualny spacer, jeżeli nie nawet ważniejsze, stały się zanotowane przeze mnie spostrzeżenia wynikające z interakcji z mieszkańcami tego przedmieścia Torunia, do których zajścia pretekstem była stworzona przeze mnie sytuacja fotograficzna.
 
informacje techniczne:
wydruk 100x70 cm, interaktywny spacer (prezentacja na komputerze), notatki z kwestionariusza
 
Obserwatorium Miejskie: Granice
22 VIII – 06 IX 2015,
Galeria Miłość, Toruń
Back to Top